Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Bảo vệ: [Danmei] Ký quân kim triều tiếu – Đệ nhị chương

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.