Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Bảo vệ: [Chibi] Long dương thập bát thức

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.