Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Bảo vệ: BĐNT- TH

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bài viết được bảo vệ. Hãy nhập mật khẩu để xem phản hồi.