Tiếp khách, 100 vạn một giờ, đề tài không hạn chế, nam nữ không câu nệ________ Kỳ thực…. nếu như là nam sinh có thể châm chước giảm phí dụng

Mới nhất

Sát Nại đoản văn

8d4e90038cf465e309fa934e

Tác giả: Ánh trăng nhảy múa.

Thể loại: đam mỹ, OCC.

Bản gốc: hoàn.

Biên tập: Nhất Đại Thiên Kiêu

Sát Sinh Hoàn – Sesshomaru – seme

Nại Lạc – Naraku – uke

bản gốc thuộc về tác giả

bản dịch thuộc về Sama

không post ở đâu ngoài [Bang Phái][Bốn Mùa Phát Xuân]

~0~

Đọc tiếp »

[Chính Trạch] Nếu như Bao Kiểm Quan biến thành 5cm

a50f4bfbfbedab64d0d1583cf636afc378311eae

Tên: Hệ liệt Bao Chính 5cm – Nếu như Bao Kiểm Quan biến thành 5cm

Tác giả: Linh Dạ Vũ

Thể loại: Tân thần thám liên minh đồng nghiệp, 1×1, Chính Trạch,…

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản beta: Hoàn

Beta: Nhất Đại Thiên Kiêu

Làm vì bấn với cái phim này quá rồi =))))) cuồng cp này quá rồi =))))))))))

Lời tác giả: viết bản đồng nghiệp này vì tình yêu giành cho Thám Trưởng và mặt đen Kiểm Sát Quan, hi vọng mọi người thích nó.

Bản gốc thuộc về Tác giả 

Bản beta thuộc Chính Trạch =)))))))

Không post ở nơi nào khác ngoài [Bang Phái] [Bốn Mùa Phát Xuân]

~0~

Đọc tiếp »

[Chính Trạch] 20 Vấn đề cho mỗi thể loại

5243fbf2b2119313f004ee5c64380cd790238d92

Tác giả: Linh Dạ Phi

Thể loại: Tân thần thám liên minh đồng nghiệp, 1×1, Chính Trạch…

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản beta: Hoàn

Beta : Nhất Đại Thiên Kiêu

Bản gốc thuộc về Tác giả 

Bản beta thuộc Chính Trạch =)))))))

Không post ở nơi nào khác ngoài [Bang Phái] [Bốn Mùa Phát Xuân]

~0~

Đọc tiếp »

[PiLi - MV - Cung Vô Hậu] [Vietsub] Là duyên là nợ là giấc mộng dài

a9d3fd1f4134970a584b69ce94cad1c8a7865d12

 

Dịch nhạc: Nhất Đại Thiên Kiêu
Dịch thoại & Sub: Elena Montero
Kara Timer: Cát Cát

đa tạ các nàng nhiều lắm ^^~
————
Là duyên là nợ là giấc mộng dài
Trình bày: Lưu Tích Minh

[Phích Lịch] Như Mộng Lành

Tác giả : Y Di

Couple: Diễm Vô Thượng x Thường Anh Lạc

Thể loại: Phích lịch bố đại hí đồng nhân, 1×1, ngọt ngào, đoản văn.

Biên tập: Nhất Đại Thiên Kiêu

Bản gốc thuộc về tác giả 

Bản dịch thuộc về Diễm Thường 

Không post ở đâu ngoài fanpage và [Bang Phái] Bốn Mùa Phát Xuân 

Thường Anh Lạc                     Diễm Vô Thượng

a0b77101jw1ecli2mvb5uj20r808cn05

Đọc tiếp »

[Phích Lịch Đồng Nhân] Ngao du Tần Hoài

untitled

Tên truyện: Ngao du Tần Hoài

Tác giả: Mèo nhào vào Nhị đương gia

Thể loại: đoản, bl, ấm áp, nhẹ nhàng.

Biên tập: Nhất Đại Thiên Kiêu aka tôi yêu Ngũ gia nhà tôi lắm ~~~

Bản gốc thuộc về tác giả 

Bản dịch thuộc về Đồng Tử

Không up ở đâu ngoài [Bang phái][Bốn Mùa Phát Xuân] và fanpage

——————-

Đọc tiếp »

[Phích Lịch hint] Tứ Gia x Tiểu Tử

Tử  Sắc Dư Phân, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi giết Xuất Sinh Thiên. 

5c6034a85edf8db1485453880b23dd54574e74e7

Nguồn: Baidu

Biên tập : Nhất Đại Thiên Kiêu aka tôi yêu Ngũ gia nhà tôi lắm ~~~

Không up ở đâu ngoài [Bang phái] Bốn Mùa Phát Xuân và fanpage

Đọc tiếp »